• Bailane: ສຳຫລັບ ຜຸ້ຂຽນແລະຜຸ້ອ່ານ

ຊົມເຊີຍວັນກຳມະກອນສາກົນ

ງາມໆ ຕຶກເພິ່ນສ້າງ ໂບກສາບຊີມັງ
ຫລາຍຊັ້ນຫໍສູງໆ ມຸ່ງເຫັນແປະເຝຶ້ອ
ນັ້ນແມ່ນ ຜົນງານສ້າງ ກຳມະກອນກຳກໍ່
ຢາດເຫຶ່ອຊຶມຍັ່ງຍ້ອຍ ຈິ່ງມີຕຶກຊໍ່ຊັ້ນໃຫ້ຄົນໄດ້ຢູ່ເຢັນ

ຫົນທາງທຽວລ່ອງໃຕ້ ໄປງ່າຍປູຢາງ
ນັ້ນແມ່ນຜົນງານຂອງ ເຫລົ່າກຳມະກອນສ້າງ
ຍວດຍານຫລູຫລາຊັ້ນ ເລີໂສມຣາຄາມາກ
ຫາກແມ່ນ ແນວປະດິດສ້າງ ຂອງຜູ້ອອກແຮງ ນັ້ນແລ້ວ

1 ພຶດສະພາຮອດແລ້ວ ວັນແຫ່ງແຮງງານ
ຂໍໃຫ້ ຊູມສະຫາຍ ໝູ່ມວນແຮງຫ້າວ
ຈົ່ງສະບາຍຫາຍຮ້າງ ໂຣຄາເຈັບປ່ວຍ
ສຸຂພາບແຂງແກ່ນເຂັ້ມ ສຳຣານລ້ວນທຸກໆຄົນ ແດ່ທ້ອນ

ໃຫ້ຄວາມເຫັນ

ຍັງບໍ່ທັນເປັນສະມາຊິກ?

ສະມັກສະມາຊິກ


ຮຽງຕາມ

ບົດຂຽນພິເສດ

ຕໍານານ ປັດຈຸບັນ ອານາຄົດ

ບົດຂຽນ ບົດວິໄຈ ໄຂປິດສະໜາ ເລື່ອງເລົ່າຂານ ຕໍານານ ວິທະຍາສາດ ວິທະຍາການ.

ພາສົມພາສາ

ພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ຖືກຕ້ອງກໍເປັນພາສົມພາສາ ຄັນໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງກໍກາຍເປັນພາສາພາເສຽ

ທັມມະ ພຸດທະສາສນາ

ຄວາມຄິດທີ່ໄຮ້ເຂດແດນ ຍ່ອມນໍາມາເຊິ່ງຄວາມຮູ້ແຈ້ງແຫ່ງສັບພະສິ່ງ.

ນັກບິນ ກະວີ ນັກຂຽນ ລາວອະເມຣິກັນ

ຊີວິດແລະຜົນງານ: ບົດກະວີ, ນິຍາຍ, ເລື່ອງສັ້ນ ຜົນງານທີ່ຖືກແປແລ້ວ, ບົດກະວີສາກົນເປັນລາວ ແລະ ປະສົບການທາງວັນນະກັມ.

Editor choices

ຖ້າທ່ານຜູ້ໃດຢາກໄປຢ້ຽມຢາມ ເມືອງວິລະບູລີ ເມື່ອໄກ້ຈະຮອດເມືອງເຊໂປນຍັງອີກປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ຢ່າລືມແວ່ເຂົ້າບ້ານນາບໍ່ ໄປທາງທິດເໜືອຕາມເສັ້ນທາງ 28A ປະມານ 47 ກິໂລແມັດ ກໍຈະຮອດເມືອງວິລະບູລີ

ອ່ານຕໍ່

ດວງອາທິດລອຍເດັ່ນ ເຄີຍເປັ່ງແສງ ເຖິງຍາມແລງກໍລອຍລັບ ລາຂອບຟ້າ ສະເໝືອນດັ່ງທຸກຊີວິດ ເຄີຍເຈີດຈ້າ ສະຫລາຍດັບສູນສິ້ນ ຕາມການເວລາ. ເຫລືອພຽງຄຸນຄວາມດີ ທີ່ເຄີຍສ້າງ

ອ່ານຕໍ່

ທິດງ້າວພາລູກຊາຍ ອາຍຸສາມປີເຂົ້າໄປທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງ ທິດງ້າວ ເໝົາລົດຕັກຊີ ພາທ່ອງໄປທຸກແຫ່ງຫົນ ຈົນຄໍ່າມືດຈືດຕາ ລູກຊາຍໄວກໍາລັງຮຽນຮູ້ ຖາມພໍ່ທຸກຢ່າງທີ່ເຫັນ

ອ່ານຕໍ່

ນັກຂຽນທີ່ຍັງມີຜົນງານ