• Bailane: ສຳຫລັບ ຜຸ້ຂຽນແລະຜຸ້ອ່ານ
ຕຳນານແລະປັດຈຸບັນ
ບົດຂຽນ ບົດວິໄຈ ໄຂປິດສະໜາ ເລື່ອງເລົ່າຂານ ຈາກນິທານ ຕຳນານໂບຮານ ມາສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມຈີງ

ເຂົ້າໄປອ່ານ

ທໍລະນີສາດ
ບົດຂຽນກ່ຽວກັບເລື້ອງ ທໍລະນີສາດ

ເຂົ້າໄປອ່ານ

ດາລາສາດ
ເລື້ອງລາວຕ່າງໆກຽ່ວກັບອາວະກາດ

ເຂົ້າໄປອ່ານ

ຖຽງນາໄອທີ (I.T)
ນຳສະເໜີບົດຂຽນ ບົດບັນທຶກ ແລະແງ່ມຸມຂອງການພັດທະນາ ດ້ານໄອທີທົ່ວໄປ ຮຽບຮຽງໃຫ້ເປັນພາສາຊາວບ້ານ ອ່ານຫລີ້ນຢູ່ຖຽງນາກໍ່ເຂົ້າໃຈໄດ້

ເຂົ້າໄປອ່ານ

ວິທະຍາສາດ ວິທະຍາການ
ບົດຂຽນກ່ຽວກັບເລື່ອງວິທະຍາສາດ ວິທະຍາການ ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຮ່ວມທັງຜົນດີຜົນຮ້າຍໃຫ້ແກ່ໂລກເຮົາ

ເຂົ້າໄປອ່ານ

ຮຽງຕາມ

ບົດຂຽນພິເສດ

ຕໍານານ ປັດຈຸບັນ ອານາຄົດ

ບົດຂຽນ ບົດວິໄຈ ໄຂປິດສະໜາ ເລື່ອງເລົ່າຂານ ຕໍານານ ວິທະຍາສາດ ວິທະຍາການ.

ພາສົມພາສາ

ພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ຖືກຕ້ອງກໍເປັນພາສົມພາສາ ຄັນໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງກໍກາຍເປັນພາສາພາເສຽ

ທັມມະ ພຸດທະສາສນາ

ຄວາມຄິດທີ່ໄຮ້ເຂດແດນ ຍ່ອມນໍາມາເຊິ່ງຄວາມຮູ້ແຈ້ງແຫ່ງສັບພະສິ່ງ.

ນັກບິນ ກະວີ ນັກຂຽນ ລາວອະເມຣິກັນ

ຊີວິດແລະຜົນງານ: ບົດກະວີ, ນິຍາຍ, ເລື່ອງສັ້ນ ຜົນງານທີ່ຖືກແປແລ້ວ, ບົດກະວີສາກົນເປັນລາວ ແລະ ປະສົບການທາງວັນນະກັມ.

Editor choices

ຖ້າທ່ານຜູ້ໃດຢາກໄປຢ້ຽມຢາມ ເມືອງວິລະບູລີ ເມື່ອໄກ້ຈະຮອດເມືອງເຊໂປນຍັງອີກປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ຢ່າລືມແວ່ເຂົ້າບ້ານນາບໍ່ ໄປທາງທິດເໜືອຕາມເສັ້ນທາງ 28A ປະມານ 47 ກິໂລແມັດ ກໍຈະຮອດເມືອງວິລະບູລີ

ອ່ານຕໍ່

ດວງອາທິດລອຍເດັ່ນ ເຄີຍເປັ່ງແສງ ເຖິງຍາມແລງກໍລອຍລັບ ລາຂອບຟ້າ ສະເໝືອນດັ່ງທຸກຊີວິດ ເຄີຍເຈີດຈ້າ ສະຫລາຍດັບສູນສິ້ນ ຕາມການເວລາ. ເຫລືອພຽງຄຸນຄວາມດີ ທີ່ເຄີຍສ້າງ

ອ່ານຕໍ່

ທິດງ້າວພາລູກຊາຍ ອາຍຸສາມປີເຂົ້າໄປທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງ ທິດງ້າວ ເໝົາລົດຕັກຊີ ພາທ່ອງໄປທຸກແຫ່ງຫົນ ຈົນຄໍ່າມືດຈືດຕາ ລູກຊາຍໄວກໍາລັງຮຽນຮູ້ ຖາມພໍ່ທຸກຢ່າງທີ່ເຫັນ

ອ່ານຕໍ່

ນັກຂຽນທີ່ຍັງມີຜົນງານ