ສີ້ນສຸດ ຄືການເລີ້ມຕົ້ນສີ່ງໃໝ່!

ຍັງບໍ່ມີສີ່ງໃດຢຸດເວລາ ຂອງການປ່ຽນແປງໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນ ເວບໄຊຕ໌ ອີນລາວ-ໃບລານ ທີ່ເປີດບໍລິການມາແຕ່ປີ 2004 ວັນນີ້ໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ ການຈາກໄປຂອງໃບລານເທື່ອນີ້ ເພື່ອເປັນການເປີດທາງໄປສູ່ສີ່ງໃໝ່ ສີ່ງທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລາວໂດຍທົ່ວໄປ ຜູ້ຮັກໃນການຂຽນການອ່ານ ພາສາວັນນະຄະດີ ນັກຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ ໄດ້ມີໂອກາດເຜີຍແຜ່ ແລກປ່ຽນ ຄວາມຮູ້ ໄດ້ກ້ວາງຂວາງຂື້ນຕື່ມ.