• Bailane: ສຳຫລັບ ຜຸ້ຂຽນແລະຜຸ້ອ່ານ
ໃບລານ - ບົດຂຽນໂພສເຂົ້າມາໃໝ່

ທົ່ງນາເງືອກ ຈາກນິທານພື້ນບ້ານ ກັບຄວາມເປັນຈິງ

ຖ້າທ່ານຜູ້ໃດຢາກໄປຢ້ຽມຢາມ ເມືອງວິລະບູລີ ເມື່ອໄກ້ຈະຮອດເມືອງເຊໂປນຍັງອີກປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ຢ່າລືມແວ່ເຂົ້າບ້ານນາບໍ່ ໄປທາງທິດເໜືອຕາມເສັ້ນທາງ 28A ປະມານ 47 ກິໂລແມັດ ກໍຈະຮອດເມືອງວິລະບູລີ

ອ່ານຕໍ່

ວິຖີ ແຫ່ງ ວັດຖະ­ຈັກ

ດວງອາທິດລອຍເດັ່ນ ເຄີຍເປັ່ງແສງ ເຖິງຍາມແລງກໍລອຍລັບ ລາຂອບຟ້າ ສະເໝືອນດັ່ງທຸກຊີວິດ ເຄີຍເຈີດຈ້າ ສະຫລາຍດັບສູນສິ້ນ ຕາມການເວລາ. ເຫລືອພຽງຄຸນຄວາມດີ ທີ່ເຄີຍສ້າງ

ອ່ານຕໍ່

ທີ່ມາຂອງຄົນຂັບຕັກຊີ Taxi

ທິດງ້າວພາລູກຊາຍ ອາຍຸສາມປີເຂົ້າໄປທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງ ທິດງ້າວ ເໝົາລົດຕັກຊີ ພາທ່ອງໄປທຸກແຫ່ງຫົນ ຈົນຄໍ່າມືດຈືດຕາ ລູກຊາຍໄວກໍາລັງຮຽນຮູ້ ຖາມພໍ່ທຸກຢ່າງທີ່ເຫັນ

ອ່ານຕໍ່

ເປັນນັກຂຽນໃບລານ

ໃບລານ ໃຫ້ບໍລິການຟຣີ ເວທີ່ນີ້ ບໍ່ໄດ້ວັດຈາກ ໃບປະກາດ ເພດໄວ ວັນນະ. ຄວາມຕັ້ງໃຈ ປະສົບການ ແລະ ພອນສະຫວັນທ່ານ ນັ້ນຄືສີ່ງສຳຄັນ.

ໂພສບົດຂຽນ-ບົດເລື້ອງຂອງທ່ານ

ທ່ານ ຄືເຈົ້າຂອງບົດຂຽນ ໃບລານພຽງສະນອງດ້ານລະບົບ ບົດຂຽນໃດໆ ທີ່ເປັນຜິດໄພ ແລະບໍ່ສ້າງສັນ ທີມງານມີສິດ ທີ່ຈະລົບອອກ.

ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ໄຮ້ເຂດແດນ

ສື່ ທາງດ້ານອີນເຕີເນດ ໄປເຖີງທຸກແຫ່ງຫົນ ບໍ່ມີພຽງຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ອ່ານບົດເລື້ອງຂອງທ່ານ .